ECR

Wordt het leven almaar duurder?

Inflatie vs. deflatie

Dat de kosten van voeding, huisvesting, water of energie ieder jaar stijgen, lijkt vanzelfsprekend. Toch is het een vrij nieuw gegeven. Tot voor de tweede wereldoorlog kende de wereld een afwisseling van langere periodes waarin prijzen stabiel bleven of zelfs licht daalden, en episodes waarin prijzen soms scherp de hoogte in gingen.

De keerzijde van de medaille van stijgende goederenprijzen is een verlies in koopkracht van het betaalmiddel. Zo verzesvoudigden bijvoorbeeld in de 150 jaar na de ontdekking van de Nieuwe Wereld de prijzen in West-Europa – een tempo dat vergelijkbaar is met de prijsstijgingen vandaag. De oorzaak lag in de enorme hoeveelheid zilver die de Spaanse conquistadores uit Zuid-Amerika meebrachten, gekoppeld met de explosie van een Europese bevolking die zich na de pestepidemies in de veertiende eeuw herstelde en verstedelijkte. Het gevolg waren teveel mensen met teveel geld die dezelfde goederen wilden, waardoor de prijzen van landbouwproducten en ambachtelijke goederen wel moesten stijgen.

Naarmate centrale banken begin de vorige eeuw afstapten van de goud- of zilverstandaard en vrijelijk geld in omloop konden brengen, werden prijsstijgingen de standaard. Een interessant boek over deze historische evolutie is Geldmoord van Edin Mujagić.