ECR

De ECB benadeelt KMO's door grote bedrijven te sponsoren

Aanbodzijde

Sinds 8 juni 2016 koopt de ECB leningen van grote bedrijven op ter waarde van 8 miljard euro per maand. KMO's vallen uit de boot. Volgens Thomas Bollen van Follow the Money leidt dit tot competitievervalsing.

"De ECB krijgt op deze manier een directe rol in het promoten van grootschalige bedrijven en consolidatie in plaats van kleinschalig ondernemerschap. Met het goedkope geld kunnen corporate bedrijven hun machtspositie verder uitbouwen ten koste van lokale bedrijven, die veel meer betalen voor de financiering van hun bedrijfsactiviteiten. Dat werkt zo machtsconcentratie in de hand in plaats van eerlijke competitie te stimuleren."