ECR

Bijna 10% zombie-bedrijven in België

Aanbodzijde

In België zijn relatief veel zombie-bedrijven actief. Hun aandeel is gestegen van 6 procent in 2007 naar 9 procent in 2013. Dat is het op één na hoogste percentage van de negen landen die de Oeso-onderzoekers bestudeerden. Dat schrijft Ruben Mooiman in De Standaard. De zombificatie van de economie houdt ook de groei van de productiviteit tegen:

De afgelopen tien jaar nam het probleem in veel landen toe: het percentage bedrijven met zombie-trekken steeg. Een groeiend deel van het beschikbare kapitaal blijft daardoor in zombie-bedrijven vastzitten, ten nadele van levensvatbare groeiers. Daardoor konden die groeibedrijven minder werkgelegenheid creëren dan zonder de zombie-bedrijven het geval was geweest. De zombies verhinderen bovendien ook dat er nieuwe spelers met veel groeipotentieel op de markt kunnen komen.