ECR

Doorbraak over Leergeld

Monetair beleid

Ook Doorbraak schrijft over ons tweede evenement. Volgens economen Lex Hoogduin (hoogleraar monetaire economie aan de Rijksuniversiteit Groningen) en Pascal Paepen (docent economie, bank en beurs aan de KU Leuven en Thomas More Hogeschool) gaat de Europese Centrale Bank (ECB) haar boekje te buiten. Tot die conclusie kwam ze opnieuw na de studiedag ‘Een nieuw mandaat voor de ECB?’ van het platform leergeld.eu. 

Volgens Paepen was het nodig om in 2008, toen de bankencrisis uitbrak, de rente te verlagen maar is bijna tien jaar later de slinger te fel doorgeslagen. ‘Het huidige monetaire beleid is positief voor aandeelhouders en maakt de rijken nog rijker’, merkte Paepen verder op. ‘De Europese Centrale Bank koopt bovendien massaal obligaties op van bedrijven met geen of zeer lage ratings. De ECB fungeert dus ook als een soort “badbank”.’