ECR

Sceptr over Leergeld

Monetair beleid

Op de nieuwssite Sceptr staat een interessant en uitgebreid verslag van onze tweede studiedag met Pascal Paepen en Lex Hoogduin. De centrale vraag luidde: ‘Moet het mandaat van de ECB aangepast worden?’

Volgens Lex Hoogduin heeft de ECB niet zozeer nood aan een nieuw mandaat, maar moet ze haar mandaat anders interpreteren, in de geest van hoe het oorspronkelijk bedoeld was. Er kan in het monetaire beleid al technisch veel veranderd worden, zonder dat de statuten moeten gewijzigd worden. Het eindelijk gaan naleven van de ‘no bail-out clausule’, die stelt dat iedere lidstaat binnen het eurogebied haar eigen broek moet zien op te houden, is hiervan een voorbeeld. Het ESM-verdrag, een groot permanent noodfonds voor de eurozone van 700 miljard, moet bijgevolg afgeschaft worden.