ECR

Wat streeft de ECB na?

Monetair beleid

Het hoofddoel van het Eurosysteem is het handhaven van prijsstabiliteit. De ECB preciseerde prijsstabiliteit als een jaarlijkse stijging op de middellange termijn onder maar dicht bij 2% van de prijs van een specifieke korf van consumptiegoederen in het eurogebied. Die korf omvat prijzen van voeding, kleding, huisvesting, water en energie, naast uitgaven voor gezondheid, vervoer en onderwijs, communicatie en vrije tijd.

De theorie is dat een milde stijging van het algemene prijsniveau de ruimte biedt waarin de prijzen van individuele goederen en diensten zich gemakkelijker kunnen aanpassen ten opzichte van elkaar. Prijzen laten zakken ligt immers veel moeilijker. Tegelijk maken stabiele prijzen het mogelijk om (arbeids-, huur-, handels)overeenkomsten af te sluiten op langere termijn.

"Onverminderd het doel van prijsstabiliteit” ondersteunt het monetair beleid verder de “duurzame ontwikkeling van Europa op basis van een evenwichtige economische groei en van prijsstabiliteit, en een sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen die gericht is op volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang.”