ECR

Hoe werkt het monetair beleid van de ECB?

Monetair beleid

Naast het alleenrecht om bankbiljetten uit te geven, beschikt het Eurosysteem en de ECB in het bijzonder over de macht om zogenoemde bankreserves te creëren. De centrale bank verplicht de commerciële banken om, in functie van hun bankactiviteiten, een minimum aan deposito’s – bankreserves – bij de ECB aan te houden. Dat maakt van de centrale bank een “bank van banken.”

Door de rentevoet op bankreserves te manipuleren kan de centrale bank de rentevoeten beïnvloeden die commerciële banken aan gezinnen en ondernemingen aanrekenen.

Tegelijk probeert de centrale bank de verwachtingen van banken, gezinnen en huishoudens te sturen door aan te geven hoe de centrale bank denkt dat de economische activiteit en kredietverlening op langere termijn zullen evolueren.

De ECB geeft evenwel toe dat het lang kan duren vooraleer zijn interventies in de economie doorwerken en dat het effect ervan moeilijk vooraf in te schatten is.