ECR

Wat is QE – Quantitative Easing?

QE & Helikoptergeld

De ECB injecteert met Quantitative Easing gratis geld in de economie. Met “vers gecreëerd” geld koopt de centrale bank vooral overheidsobligaties op die door financiële instellingen in portefeuille worden gehouden[1]. De hoop is dat de cash opbrengsten gebruikt worden om consumptie en investeringen aan te wakkeren. Door de geldhoeveelheid op te drijven, probeert de centrale bank ook het deflatoire effect van de schuldafbouw tijdens de Grote Recessie te compenseren. Tegelijk wordt de rente op langlopende obligaties lager gezet.

 

[1] Een neveneffect van QE is dat de centrale bank nieuwe bankreserves in het leven roept, maar deze “overbodige” reserves spelen geen economische rol.