ECR

Is mijn spaargeld veilig bij de bank?

Gevolgen van het ECB beleid

Banken houden niet al het geld dat spaarders bij hen deponeren in kas. Een bank kan dus nooit al zijn rekeninghouders tegelijk uitbetalen! Nu en dan komen bank runs voor wanneer te veel rekeninghouders bij de bank aankloppen omdat ze hun vertrouwen in de bank hebben verloren. Zolang de bank over voldoende activa van goede kwaliteit beschikt, zal de centrale bank tussenkomen als lender-of-last-resort om de bank zijn acute liquiditeitsprobleem te verlichten.

Het kan gebeuren dat een bank zijn verplichtingen niet meer kan nakomen en toch failliet gaat. In dat geval beschermt de overheid, meer bepaald het « Garantiefonds voor financiële diensten » gevestigd bij de Algemene Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën, uw spaargeld tot een bedrag van 100.000 euro per aangesloten instelling en per persoon[1].

 

[1] Het garantiefonds beschermt naast bankdeposito's (zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen) ook kasbons, beleggingstegoeden, levensverzekeringscontracten met gewaarborgd rendement (tak 21) naar Belgisch recht, en aandelen uitgegeven door erkende coöperatieve vennootschappen.