ECR

Hoe gaat monetair beleid praktisch in zijn werk?

Monetair beleid

Er zijn grofweg twee manieren waarop monetair beleid kan gebeuren. Centrale banken kunnen rechtstreeks de hoeveelheid geld in omloop beheren, of ze kunnen de prijs ervan – lees: de rentevoeten – manipuleren. Die laatste manier is de meest orthodoxe.

Drie rentevoeten vormen de sleutel tot het Europese monetaire beleid. De eerste heeft betrekking op leningen die de ECB aan commerciële banken verstrekt in zogenoemde operaties op de open markt. De ECB biedt ook twee standing facilities aan waarmee commerciële banken hun dagelijkse overschot of tekort aan liquide middelen kunnen beheren. De vergoeding op vereiste bankreserves is van deze rentevoeten afgeleid.

Daarnaast kan de centrale bank actief tussenkomen op de valutamarkten. Op die manier kan de ECB de wisselkoers van de euro sturen – en daarmee de prijs van uitvoer en invoer.

Ten slotte zijn er ook onorthodoxe manieren waarop de centrale bank tussenkomt, waarover later meer.