ECR

Hoe kunnen we onze economie terug duurzaam laten groeien?

Gevolgen van het ECB beleid

Duurzame groei volgt uit sparen, investeren, werken en ondernemen. Steeds meer schulden maken, is onhoudbaar. Hervormen om de productiviteit te verhogen is de enige structurele oplossing. Er dient opgemerkt dat centrale banken zoals de ECB overigens geen gelegenheid laten passeren om die boodschap aan de beleidsmakers te verkondigen.

Waarnemers uit allerhande internationale organisaties – van de OESO tot de Wereldbank – herhalen uitentreuren hetzelfde lijstje ‘structurele hervormingen’. We nodigen de lezer graag uit om aan te vullen:

  • Verlagen van loonkosten;
  • Aanpassen van het sociale-zekerheidsstelsel, rekening houdend met de demografische evoluties;
  • Wendbaar maken van de arbeidsmarkt, met de mogelijkheid om de participatiegraad van zoveel mogelijk bevolkingsgroepen te verhogen;
  • Het overheidsapparaat efficiënter maken;
  • Verwerven van de vaardigheden van de eenentwintigste eeuw om de productiviteit te verhogen;
  • Investeren in infrastructuur inzake mobiliteit, onderwijs, energie;
  • ...