ECR

Hoe ziet helikoptergeld er in de praktijk uit?

QE & Helikoptergeld

Helikoptergeld kan op verschillende manieren gerealiseerd worden door de centrale bank, zoals:

  • Door middel van het drukken van geld om overheidsinvesteringen zoals openbare werken te financieren, soms als “QE voor het volk” bestempeld;
  • Het kwijtschelden of “monetiseren” door de centrale bank van (overheids)schuld;
  • Het toekennen van een “burgerdividend” in de vorm van een eenmalige belastingkorting, een cheque in de bus, een eeuwigdurende lening-zonder-interest, of doordat de ECB rechtstreeks geld op de bankrekeningen van de gezinnen stort.