ECR

Houdt de bank mijn spaargeld bij in een (virtuele) kluis?

Banken

Neen. Op het ogenblik dat je je geld aan de bank toevertrouwt, ben je niet langer eigenaar ervan, maar een weliswaar bevoorrechte schuldeiser ten aanzien van de bank. Een zicht- of spaarrekening houdt een schuldbekentenis in van de bank. Betalingen via die zichtrekening hanteren daarmee een specifieke vorm van schuld als een algemeen aanvaard betaalmiddel.