ECR

Moeten we strijden tegen dalende inflatie of deflatie?

Inflatie vs. deflatie

Milde inflatie of deflatie hoeven geen reden tot paniek te zijn. De negatieve spiralen van een te hoge inflatie of deflatie zijn dan immers niet aan de orde. Weliswaar impliceert deflatie dat de koopkracht van wie ontleent verschuift naar wie uitleent en dat investeringen op een te laag pitje branden. Anderzijds zal bij inflatie teveel worden geïnvesteerd, en worden schuldenaars – met name overheden – gesubsidieerd door spaarders en belastingbetalers – met name gezinnen.