ECR

Waarom helikoptergeld?

QE & Helikoptergeld

De voorstanders van helikoptergeld gaan ervan uit dat het “transmissiemechanisme” van conventioneel monetair beleid stuk is. De rente kan niet onder nul worden gebracht. Het bankenstelsel prikkelen om meer kredieten toe te kennen bijvoorbeeld heeft geen zin omdat er al te veel schulden in het financiële systeem rondwaren. Zelfs quantitative easing blijft in wezen een tijdelijke ruil van obligaties voor cash of bankreserves.

De vraag stelt zich dan hoe je door middel van – monetair? fiscaal? – beleid toch het vermogen van de gezinnen kan verhogen, zonder aan de rentevoeten te (kunnen) raken. Helikoptergeld probeert zo rechtstreeks mogelijk de economie in recessie een forse koopkrachtinjectie toe te dienen. De idee is om daarbij de tussenpersoon, lees: de banken, te omzeilen.