ECR

Wat is inflatie?

Inflatie vs. deflatie

Er zijn verschillende soorten inflatie. De oorspronkelijke betekenis van inflatie (letterlijk: ‘opblazen’) is monetaire inflatie, een toename van de geldhoeveelheid. Dat monetaire inflatie op langere termijn tot prijsinflatie leidt, een stijging van het algemene prijspeil, is duidelijk: meer geld dat voor evenveel goederen wil betalen, drijft de prijs van die goederen omhoog. Ook de ECB vertrekt vanuit deze invalshoek.

In het eurogebied wordt de prijsinflatie gemeten door na te gaan hoe de prijs evolueert van een korf consumptiegoederen. Naar de Engelse afkorting van “Harmonised Index of Consumer Prices” spreekt men van de “HICP”. Een prijsinflatie van 2% per jaar betekent dat deze korf op 35 jaar twee keer zo duur wordt, of dat de euro op die periode de helft van zijn koopkracht inboet.

De verregaande ontkoppeling ten slotte tussen de “reële” economie en de “financiële” economie heeft tot het fenomeen van activaprijsinflatie geleid, waarbij de prijs van financiële activa zoals aandelen of obligaties (of vastgoed) stijgt zonder dat de prijs van “reële” goederen of diensten in dezelfde mate toeneemt.