ECR

Wat is rente?

Rente

Rente of interest is de vergoeding die iemand ontvangt voor het uitlenen van zijn of haar geld en die betaald wordt door degene die het geld leent. Zo betaalt de bank interest op het spaargeld dat je de bank ter beschikking stelt. Anderzijds moet je zelf een vergoeding betalen voor het krediet dat de bank je versterkt om bijvoorbeeld te bouwen of te verbouwen.

De verschuldigde rente wordt vaak uitgedrukt als een percentage van de som die moet worden terugbetaald. Dat percentage wordt de rentevoet genoemd en geeft aan hoeveel de vergoeding, doorgaans uitgemiddeld over een jaar, bedraagt.