ECR

‘Let op, sparen kost geld’

Aanbodzijde

Volgens Geert Noels, econoom en medeoprichter Econopolis, doet de ECB een nieuwe poging om een volledige centraal gestuurde economische politiek in te voeren.

  • Door hun opkoopprogramma’s is de rente op meer dan de helft van het uitstaande overheidspapier in de eurozone negatief geworden. Waarom zou je inderdaad nog voorzichtig sparen? 
  • Bedrijven met voorbijgestreefde businessmodellen kunnen zich financieren tegen tarieven waar innovatieve nieuwkomers alleen maar van kunnen dromen.
  • De uitgavenobesitas van de overheden blijft duren omdat alle impulsen om gezonde overheidsfinanciën na te streven worden onderdrukt.
  • Nu streeft de ECB ook openlijk politieke doelstellingen nastreeft.