ECR

Het probleem met op regels gebaseerd monetair beleid (podcast)

Aanbodzijde

Tho Bishop van het Amerikaanse Mises Instiuut gaat in gesprek met Tom Woods over de voorstellen tot hervorming van de Fed die momenteel in het Congres besproken worden.

Zowel Audit the Fed, de zogenaamde Tayler rule en NGDP targeting komen aan bod in dit boeiend gesprek.