ECR

Draghi: 'wie Eurozone wil verlaten, moet de rekening betalen'

Aanbodzijde

Voor de eerste keer ooit heeft Mario Draghi zich uitgesproken over een eventuele euro-exit. "Als een land het Eurosysteem wil verlaten, moeten alle claims van de nationale centrale bank op, of schulden aan de ECB volledig worden afgewikkeld," zegt de voorzitter van de ECB in een brief aan twee Italiaanse parlementairen.

Reuters berekende op basis van Target 2 data dat dat bijvoorbeeld voor Italie zou betekenen dat het 358.6 miljard euro moet terugbetalen. Een dreigement om Italie te overtuigen geen referendum over de euro te houden?