ECR

Volledige video-opnames van "Audit The ECB"

Aanbodzijde

Op 26 januari vond een eerste studiedag van Leergeld.EU plaats. Voormalig hoofdeconoom van de ECB Jürgen Stark en Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom van de denktank Itinera, spraken er over de negatieve gevolgen van het ultralage rentebeleid van de ECB.

Voorstelling van Prof. Dr. Jürgen Stark door Prof. Dr. Bernd Lucke

Uiteenzetting over de gevolgen van het ECB beleid door Prof. Dr. Jürgen Stark

Voorstelling van de website Leergeld.EU, lancering van de “Audit de ECB”-campagne en Voorstelling van Ivan Van de Cloot door Sander Loones

Uiteenzetting over de gevolgen van het ECB beleid in het bijzonder op de markten en de verzekeringssector door Ivan van De Cloot

Vragenronde met Jürgen Stark, Ivan Van de Cloot, Bernd Lucke en Sander Loones