ECR

De Tijd over 'Ending QE'

Monetair beleid

De Tijd schreef een interssant verslag over 'Ending QE': Geert Noels en auteur Danielle DiMartino Booth bekritiseren het ECB-beleid, voormalig ECB-medewerker Stéphane Rottier verdedigde het.

'Geert Noels bleef volhouden dat die situatie ertoe heeft geleid dat de centrale banken zich met te veel dingen zijn gaan bezighouden. ''Whatever it takes' betekende dat je al je hebben en houden inzet in een ultieme gok om de markten te sturen', zei Noels. 'Markten zijn bijzonder complex en door erop in te grijpen worden ze nog complexer. De centrale banken kopen nu obligaties op van vastgoedbedrijven, zijn vervolgens bang dat vastgoed te duur wordt en sturen dat dan in ander beleid weer bij. Er ontstaat een planeconomie voor onze ogen.'

'